Hamar Music Festival arrangeres ikke lengre.

Hamar Music Festivals (HMF) kommunale tilskudd har siden 2008 gradvis blitt redusert. I 2008 var tilskuddet på kr. 400.000. I 2013 gikk dessverre all egenkapital tapt og resultatet for 2014 ble ikke tilfredsstillende. For 2015 ble støtten redusert til kr. 136.000 og da var ikke i stand til å arrangere. Vi søkte kommunen om å få overført denne støtten til neste år, slik at vi kunne arrangere annehvert år, men det sa politikerne nei til. Fundamentet er dermed borte og derfor arrangeres ikke Hamar Music Festival lengre!

HMF ble startet til Hamar bys 150 års jubileet i 1999. Den gang var det ingen andre festivaler eller større konsert/kulturarrangement i Hamar-regionen. Festivalen utviklet seg positivt i mange år, når oppslutning og engasjement blant regionens innbyggere var til stede. Nå, 16 år senere er det en beinhard kamp i markedet, med et 10-talls festivaler bare her i regionen. Oppslutningen rundt HMF har gradvis blitt svekket. Billettsalget har gått drastisk ned og folk kjøper i svært liten grad billetter på forhånd, som også fører til dårlig likviditet. Det hører også med til historien at vi har vært uheldig med været de siste 3 årene. Vi har hele veien tatt stor personlig økonomisk risiko.
I dag tjener artistene lite penger på utgivelser og må spille konserter i større grad enn før. Prisene på artister og teknisk produksjon har økt de senere årene. Artistene velger å spille der de får best betalt.
Vi opplever at andre arrangører med større handlingsrom byr høyere enn oss i kampen om de mest attraktive artistene.

Vi har i flere år oppfordret politikerne til å legge langsiktige planer og utvikle en klar strategi ifht hvilke festivaler og arrangementer man skal satse på. Vi mener at å "gi litt til alle", hindrer en potensiell utvikling til å nå nasjonal status for en eller to festivaler. Resultatet av politikken som føres gir dårlige ringvirkninger for byens næringsliv og befolkning. Arrangementene trekker ikke nok folk utenfor egen region. Tendensen viser at arrangementene kun blir et tilbud for nærområdenes befolkning og ingen av arrangementene får nasjonal oppmerksomhet.

Vi foreslo i vår søknad (2015) om støtte til et samarbeid mellom Flagstad Festivalen og HMF på Stortorget. Vi er forundret over at dette ikke engang ble diskutert eller vurdert, hverken i innstillingen eller under formannskapsmøte når fordelingen skulle foretas. Politikerne konsentrerte seg kun om å fordele en sterkt redusert «Festivalpott» uten å tenke på konsekvensene på kort og lang sikt. Med slike signaler og slik prioritering fra kommunen sin side, blir utfordringene for store i forhold til å drive HMF videre. Det blir umulig å matche publikums forventninger og etablere tilstrekkelige rammevilkår for å få til et godt nok program som kan trekke nok folk.
Kommunal satsning og støtte er vesentlig signaler ifht private aktører for at de skal være med å bidra og har også stor innvirkning på støtte fra fylket og ikke minst i fra Norsk Kulturråd. 


Kommunen må bruke mere penger på å styrke Hamar sitt omdømme. Godt omdømme skapes best når folk får positive opplevelser og erfaringer når man besøker Hamar.

 


Fra parken den gang det var gress...